top of page
linker en rechter hersenhelft_edited.jpg

Opbouw LEREN LEREN Methode 8+

Een 8 weekse training van 75 minuten

Een programma van 8 bijeenkomsten van 75 minuten voor kinderen in het basisonderwijs of die (nog) in de overgangsfase zitten naar het verbale denken. Met werkvormen om verbale capaciteiten te ontwikkelen, zoals taal, tekstbegrip, verbaal denken, structuur aanbrengen, inzicht en overzicht creëren. Kortom, de chaos in het hoofd ordenen en grip krijgen op zaken als volgorde, details en procedureel denken. Denk aan leren lezen, spelling, rekenen, klokkijken, tekstbegrip, automatiseren. Tevens is er aandacht met speciale werkvormen voor het opzetten van werkstuk, spreekbeurt of boekverslag, en inzicht in wat school van je verwacht..

 

Aanbieden
Alle werkvormen en leertechnieken zijn uitwisselbaar en geschikt voor alle doelgroepen.
Een programma kan chronologisch worden aangeboden (klassikaal of in groepjes), maar onderdelen kunnen bij individuele begeleiding (RT) ook los worden ingezet.

Complementair
Inhoudelijk vullen de 3 bouwstenen van de LEREN LEREN Methode elkaar aan en zijn ze complementair. Alle werkvormen en leer/werktechnieken zijn uitwisselbaar op alle niveaus en in te zetten op alle leeftijden. Zo kan een zelfvertrouwen oefening uit het basisprogramma bij een MBO-leerling ingezet worden. En een communicatieoefening werkt ook bij basisschoolleerlingen.

.
Aandacht
Er wordt bij individuele trainingen bij onze bevoegde professionals gewerkt met kleine groepen of, indien gewenst, met individuele begeleiding. Altijd optimale aandacht voor elke leerling. Binnen scholen die met de LEREN LEREN Methode werken, worden de leer- en werktechnieken ingevoegd in mentorlessen of de reguliere lessen/begeleiding.

Aansluiten
De LEREN LEREN Methode sluit naadloos aan bij alle reguliere lesmethodes binnen school. De leer- en werktechnieken richten zich basaal op het leerproces en zijn inzetbaar bij alle vakken en/of studies.

Opzet:

 

Week 1: Kennismaking, uitleg training, hoe werkt je geheugen, leren met je lijf en krachtig staan oefening.

Week 2: Terugkoppeling, uitleg brein, uitleg structuur taal, start kleurmethode, oefeningen welbevinden.

Week 3: Terugkoppeling, leren met je lijf, conceptmap maken, oefeningen welbevinden.

Week 4: Terugkoppeling, leren met je lijf, kleurmethode oefenen, les over gevoelens, braingym en welbevindingsoefeningen.

Week 5: Terugkoppeling, voorbereiding spreekbeurt/presentatie, de spiegel: oefeningen in het kader van zelfvertrouwen ontwikkelen/uitleg faalangst en black-out. RET methode/helpende gedachten en braingym.

Week 6: Terugkoppeling, de speigel: zelfvertrouwen, RET methode, leren met je lijf, boekverslag opzet, herhalen oefeningen braningym/welbevinden, oefening 'voel je fit'. 

Week 7: Terugkoppeling, herhaling lange termijn en korte termijn geheugen, voorbereiding spreekbeurt/presentatie vervolg, tafels leren met de kruisloop, oefening 'voel je fit'.

Week 8: Terugkoppeling XL, spreekbeurt/presentatie uitvoering, afscheidsweb.

bottom of page