top of page
slak.jpg

Individueel Onderwijskundig Onderzoek

Jouw kind kan middels dit onderzoek ontdekken wat (de) persoonlijke leerstrategieën zijn, wat goed gaat en waar uitdagingen liggen. Doen en denken wisselen we af en er wordt ook middels spelvormen informatie verkregen van de innerlijke wereld van uw kind.

Hoe werkt een 
onderwijskundig onderzoek?

Wanneer "het er wel in zit, maar (nog) niet uitkomt". 

Het loopt niet lekker op school met je zoon of dochter.

 

De frustratie bouwt zich op en het welbevinden neemt af. Geen plezier meer in leren; de aangeboden stof en instructie sluit niet aan bij de behoefte van je kind.

 

Op school signaleren ze dit ook; maar herhaling van stof, dus meer van hetzelfde, hebben juist een averechts effect. Jouw kind is van nature erg nieuwsgierig en creatief, maar heeft ook moeite met het ordenen van informatie, zowel in zijn mondelinge, als schriftelijke verwerkin

 

Hij of zij kan in dit onderzoek ontdekken wat (de) persoonlijke leerstrategieën zijn, wat goed gaat en waar uitdagingen liggen. Doen en denken wisselen we af en er wordt ook middels spelvormen informatie verkregen van de innerlijke wereld van jouw kind.

 

De nadruk bij de nabespreking ligt op het informeren van het kind: Zo leer jij, dit zijn jouw talenten, dit vind je moeilijk en op deze manier kun je daar (samen) aan werken

 

De verslaglegging leest als een (uitgebreid) handboek, waarin praktische, haalbare handvatten worden aangereikt, die in de klas meteen uitvoerbaar zijn.

 

Het Individueel Onderwijskundig Onderzoek: Wereldspel & pedagogisch/didactisch onderzoek.​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

  • Het Wereldspel geeft duidelijkheid of je kind een visuele leerstrategie heeft. Ook komen hierbij persoonlijkheidskenmerken naar voren. Hoe beleeft een kind de wereld.

  • Het pedagogisch/didactisch onderzoek geeft inzicht in het leer- en denkniveau van je kind.

  • Het geheugenonderzoek geeft de sterke en zwakke leeringangen aan.

  • Het onderzoek Fixatie Disparatie laat zien of de ogen goed samenwerken over de middenlijn.

De investering voor je kind is ongeveer 4 uur, waarvan op 2 verschillende momenten het Wereldspel wordt gedaan. De verwerking van het onderzoek neemt ongeveer 10 uur in beslag exclusief de bespreektijd met kind, ouders en eventueel school.

Klik hier voor informatie over mogelijkheden en tarieven. 

bottom of page