top of page
kompas.jpg

De gereedschapskist

Wat Buiten De Lijntjes bieden kan.

Tool Muur

Aanbod

Elk kind is - en leert- anders.

De LEREN LEREN methode

Ontdekken hoe jij het beste leert, kun je leren!

 

Door beeld en taal te combineren, wordt optimaal gebruik gemaakt van de mogelijkheden van het brein en gaat het leren sneller en is het effectiever. Leren wordt weer zoals het moet zijn: leuk en met resultaat.

Leren hoe te leren is een vaardigheid en een kunst die niet vanzelfsprekend in je zit. Je moet het leren en je brein begrijpen om te weten hoe een leerproces in elkaar zit. Ook heeft iedereen andere leeringangen en leerbehoeftes.

Hoofd en lijf opruimen (MatriX methode)

Rust en ruimte in hoofd en lijf, blokkades opheffen en duurzaam leren.

 

Iedereen heeft het weleens: Een supervol hoofd. Het gevoel dat er niks meer bij past, het ervaren van chaos, niks meer kunnen onthouden.. Het idee dat je hoofd 10 keer zo zwaar en je benen en armen voelen als lood. Daarnaast een knagend of misselijk gevoel Een algehele staat van onbehagen.

Door de technieken, gebruikt bij "Hoofd en lijf opruimen" ontstaat er rust en ruimte en worden letterlijk belemmerende zaken opgeruimd. Er is weer ruimte voor leren en groei.

Een algehele staat van welbevinden.

Ontdekkend leren lezen

Wanneer het lezen leren een moeizaam en frustrerend proces is (geweest).

Het belangrijkste dat we in het onderwijs leren, is lezen. Voor wie kan lezen gaat immers de wereld open. Niet alleen op school- en opleidingsgebied, maar ook door ondertitelingen bij films, gebruiksaanwijzingen bij nieuwe apparaten, opschriften op borden enzovoort.

Je hebt lezen nodig om als mens goed in deze maatschappij te kunnen functioneren.

Gaat het leren lezen en schrijven moeizaam is het plezier weg?  Door ontdekkend  te leren lezen beginnen we bij het begin: eerst ondervinden wat er nodig is en daarbij sluiten de oefeningen aan. Aansluitend onderwijs.

Taal en rekentekening

De taal en rekentekening:  Liefde voor letters en cijfers!

Zijn de `luiken` van je kind of van jezelf op een gegeven moment dichtgegaan, als het om taal, spelling of om reken(regels)gaat? Is dit vak voor je kind, of voor jou vroeger, een wirwar aan onduidelijke regels en is het niet duidelijk wanneer en hoe ze toe te passen zijn? Is je kind daardoor afgehaakt en voel jij je nog onzeker als je een brief moet schrijven of vlot iets uit wilt rekenen?

Door het ontwerpen van een taal of rekentekening krijg regie over hoe je

op een duurzame en zeker ook leuke manier informatie vastzet in je lange termijngeheugen.

Paper Craft

Je leert om te leven en je leeft om te leren,een heel leven lang!
Marcel van Herpen, uit interview K. v.d. Linden & M. Vermeulen, 2012.

In alles wat we leren, staat de "waarom vraag" centraal. Wat is het doel van het geleerde en wat kun je ermee in de praktijk. Direct, of later. Is het een opstapje naar naar een hoger doel? Is het een zijweg van een al bereikt doel. Het wordt uitgelegd en daardoor wordt het leren betekenisvol, duurzaam en geeft het meer voldoening en plezier. 

LEREN LEREN Methode

De LEREN LEREN Methode

"Wat moet ik precies leren uit deze teksten?"

"De toets is al morgen! Help, dat red ik nooit meer!"

"Ken ik de leerstof wel?"

"Een spreekbeurt? Hoe begin ik daar nou aan?"

Leren hoe te leren is een vaardigheid en een kunst die niet vanzelfsprekend in je zit. Je moet het leren en je brein begrijpen om te weten hoe een leerproces in elkaar zit. Ook heeft iedereen andere leeringangen en leerbehoeftes.

 

Van nature verwerft en verwerkt het jonge kinderbrein informatie visueel-zintuigelijk. Een snelle, beeldende, associatieve manier van denken.

 

Tijdens de basisschoolperiode ontwikkelt het brein de zogenaamde verbale capaciteiten. Denk hierbij aan goed luisteren (fonologie), op volgorde denken, details zien, maar ook de vaardigheid van gedragsregulering.

Deze verbale capaciteiten zijn nodig om grip te krijgen op leersucces.

In de bovenbouw van de basisschool worden kinderen vertrouwd gemaakt met huiswerk, (vaker) een spreekbeurt of presentatie, het leren van meerdere hoofdstukken voor een toets enzovoort.

De bedoeling is, dat op het voortgezet onderwijs de attitude om te leren eigen is gemaakt en dat de hoeveelheid en complexiteit van de te leren en de verwerking van informatie met gezonde inzet te behalen is voor alle leerlingen.

Dat is in de praktijk nog niet zo makkelijk!  Kinderen zien door de bomen het leerbos niet meer en kunnen blokkeren, er is frustratie, soms ontwikkelt zich faalangst en kinderen koen niet meer tot (optimaal) leren. Het plezier in leren is weg.

 Het brein leren kennen en gebruik maken van de inzichten die er tegenwoordig steeds meer zijn over hoe breinvriendelijk geleerd kan worden, met en maximale opbrengt.

Wetenschappelijk onderzoek (link) toont aan dat alle kinderen baat hebben bij deze gestructureerde, visuele manier van leren. Daarbij is het effect bij omstandigheden als dyslexie, AD(H)D, ASS, Hoogbegaafdheid en kinderen met een visuele leerstrategie (beelddenken) enorm positief gebleken. Jeugd ervaart (eindelijk) succes bij het leren, waardoor het zelfvertrouwen groeit en dus ook de motivatie.

 

De LEREN LEREN Methode sluit aan bij de oorspronkelijke visuele talenten van het brein in combinatie met het talige, procedurele denken dat school verlangt. Leerlingen ervaren herkenning en merken dat nieuwe informatie (lesstof) als vanzelf opgenomen en onthouden wordt. Zo zorgen succeservaringen voor motivatie. Een opwaartse spiraal om het beste uit jezelf te halen!

 • LEREN LEREN Methode 8+

  475€
  In 8 trainingen van 75 min. leren hoe je het beste uit jezelf haat. Leren met plezier is duurzaam.
  8 weken geldig
  • De LEREN LEREN werkmap
  • Teken en schrijfmateriaal
  • Een spiekboekje
  • Braingym boekje
  • Begrijpend lezen de baas pakket
  • Tafels leren werkmateriaal

Hoofd en lijf opruimen

Een opgeruimd hoofd geeft rust en ruimte en de mogelijkheid om duurzaam te leren

Iedereen heeft het weleens: Een supervol hoofd. Het gevoel dat er niks meer bij past, het ervaren van chaos, niks meer kunnen onthouden.. Het idee dat je hoofd 10 keer zo zwaar en je benen en armen voelen als lood. Daarnaast een knagend of misselijk gevoel Een algehele staat van onbehagen.

Veel kinderen klagen over een vol hoofd.  Ze moeten veel,  ervaren druk en er zijn hoge verwachtingen. Ook hebben ze hoge verwachtingen van zichzelf. Er zijn veel prikkels van buitenaf die gereguleerd willen of moeten worden en een plekje in hoofd of lijf innemen. En er zijn prikkels, informatie, emoties, dat niet meegedragen wil worden, maar zichzelf binnenpoert in brein en lijf. Niet prettig. Totaal niet. Het zorgt voor slapeloosheid, spanning, hoofdpijn en lijfelijke klachten.

Maar er is een oplossing: Je hoofd - en je lijf-leren op te ruimen, door te tekenen en/of te schrijven op grote vellen papier en daarna deze beeldende verwerking verinnerlijken op jouw eigen manier in je lange termijngeheugen. In 3 stappen help ik je meer rust en overzicht te creëren en leer ik je hoe je je opgeruimde hoofd en lijf `bij kunt houden`. Eigenlijk net zo als je je kamer, je huis of je werkplek regelmatig opruimt.

Nadat er meer rust en ruimte is ontstaan, gaat onthouden en reproduceren van informatie en kennis makkelijker. Door de technieken van leren HOE te leren van de bijhorende Matrix methode in te zetten om duurzaam, effectief en met plezier te leren (automatiseren). Gegarandeerd!

Ben je 7+, heb je behoefte aan meer rust en overzicht, de bewustwording van wat er in je hoofd en lijf gebeurt en misschien wil je leren hoe je informatie handig(er) op kunt slaan in je lange termijngeheugen? Deze techniek die letterlijk en figuurlijk lucht geeft, is als onderdeel van de Leren Leren, of de buitengewone bijles te leren, ofwel als op zichzelf staande training of workshop. 

hoofd opruimen workshop.jpg

Ontdekkend Leren Lezen

(Opnieuw) leren leren op een breinvriendelijke manier, waarbij het ontdekken de leidraad vormt en leren lezen met heel het lijf en alle zintuigen plaatsvindt.

Het belangrijkste dat we in het onderwijs leren, is lezen. Voor wie kan lezen gaat immers de wereld open. Niet alleen op school- en opleidingsgebied, maar ook door ondertitelingen bij films, gebruiksaanwijzingen bij nieuwe apparaten, opschriften op borden enzovoort.

Je hebt lezen nodig om als mens goed in deze maatschappij te kunnen functioneren.

Gaat het leren lezen en schrijven moeizaam is het plezier weg?  Door ontdekkend  te leren lezen beginnen we bij het begin: eerst ondervinden wat er nodig is en daarbij sluiten de oefeningen aan. Aansluitend onderwijs!

 

De krachten van ontdekkend leren lezen.

Om een kind te leren lezen zijn er 2 hoofdwegen.

 • Je kunt zo vroeg mogelijk beginnen, ongeacht de vraag of een kind eraan toe is of niet. "Jong geleerd, oud gedaan", wordt er dan gezegd. Dat is echter niet zo: Wie jong iets krijgt aangereikt terwijl hij daar niet aan toe is, steekt daar niets van op.

 • De andere hoofdweg is dan ook: beginnen als het kind eraan toe is, ongeacht zijn kalenderleeftijd.

Hoe weet je of een kind al leesrijp is?

Hoe kun je een kind zo stimuleren dat het uiteindelijk leesrijp wordt?

Is er -op welke manier dan ook, in welke groep dan ook- een stagnatie in het leesproces, kan de methode Ontdekkend Leren Lezen en de begeleiding daarvan bij Buiten De Lijntjes hier een grote verandering in brengen!

 

Ontdekkend leren lezen!

Niet alle kinderen zijn op hetzelfde moment leesrijp. Leren lezen in groep 3 (en verder!) kan dan voor problemen zorgen. Met de methode `ontdekkend leren lezen` kan ik uw kind helpen om goed te leren lezen, wanneer het wel leesrijp is bevonden. Dit stel ik vast met behulp van een lees en een schrijfproef. Ook al heeft uw kind al technisch leesonderwijs gehad; we gaan terug naar de basis en kinderen leren het aanvankelijke lezen op een natuurlijke en ontdekkende manier.

Vanaf dat een kind leesrijp is kan hij met deze methode in 40 uur goed leren lezen.

De methode ' ontdekkend leren lezen' is qua opbouw anders dan de gangbare methodes. Ontdekken van letters staat centraal en de oefeningen zijn zo opgebouwd dat kinderen de klanken en letters echt kunnen beleven en ze daardoor verankeren. Met een overzichtelijke methode, zonder afleidende poespas, maar met verrijkende en betekenisvolle tactiele oefeningen, het gebruiken van zoveel mogelijk zintuigen en veel bewegend leren.

Ewald Vervaet is de grondlegger van deze bijzondere leesmethode. Hij heeft onderzocht in welke volgorde letters en klanken het beste kunnen worden aangeboden aan een leesrijp brein. In vergelijking met traditionele leesmethoden biedt O.L.L. eerst alle klankzuivere letters, klanken en woorden aan. Dat betekent dat een kind deze schrijft zoals hij ze uitspreekt, bijvoorbeeld het woord “pen”. Dit is gestructureerd technisch leren lezen. De niet klankzuivere woorden worden pas aangeboden als het klankzuivere deel goed verankerd is.

 

Hoe weet je of een kind al leesrijp is?

Hoe kun je een kind zo stimuleren dat het uiteindelijk leesrijp wordt?

Is er -op welke manier dan ook, in welke groep dan ook- een stagnatie in het leesproces, kan de methode Ontdekkend Leren Lezen en de begeleiding daarvan bij Buiten De Lijntjes hier een grote verandering in brengen!

 

Ontdekkend leren lezen!

Niet alle kinderen zijn op hetzelfde moment leesrijp. Leren lezen in groep 3 (en verder!) kan dan voor problemen zorgen. Met de methode `ontdekkend leren lezen` kan ik uw kind helpen om goed te leren lezen, wanneer het wel leesrijp is bevonden. Dit stel ik vast met behulp van een lees en een schrijfproef. Ook al heeft uw kind al technisch leesonderwijs gehad; we gaan terug naar de basis en kinderen leren het aanvankelijke lezen op een natuurlijke en ontdekkende manier.

Vanaf dat een kind leesrijp is kan hij met deze methode in 40 uur goed leren lezen.

 

​Ewald Vervaet is de grondlegger van deze bijzondere leesmethode. Hij heeft onderzocht in welke volgorde letters en klanken het beste kunnen worden aangeboden aan een leesrijp brein. In vergelijking met traditionele leesmethoden biedt O.L.L. eerst alle klankzuivere letters, klanken en woorden aan. Dat betekent dat een kind deze schrijft zoals hij ze uitspreekt, bijvoorbeeld het woord “pen”. Dit is gestructureerd technisch leren lezen. De niet klankzuivere woorden worden pas aangeboden als het klankzuivere deel goed verankerd is.

Zwevende boeken

Ontdekken staat centraal. De letter die centraal staat en waarmee direct nieuwe woorden worden geleerd, wordt door het kind zelf ontdekt.

 

Op deze manier wordt de nieuwsgierigheid gewekt en is een kind bij de start van een nieuwe letter intrinsiek gemotiveerd.

De taal en rekentekening

De taal en rekentekening:  Liefde voor letters!

Zijn de `luiken` van je kind of van jezelf op een gegeven moment dichtgegaan, als het om taal en om spelling gaat? Is dit vak voor je kind, of voor jou vroeger, een wirwar aan onduidelijke regels en is het niet duidelijk wanneer en hoe ze toe te passen zijn? Is je kind daardoor afgehaakt en voel jij je nog onzeker als je een brief moet schrijven?
 

De Buiten De Lijntjes aanpak:

1. Men neme een A3 vel,
2. stiften, krijt, potloden en/of pennen.
3. Met een `opgeruimd hoofd` kies je een favoriete context.
4. Stap voor stap, met behulp van je verbeeldingskracht, creativiteit en het nodige omdenken leg je vanuit een fundament je eigen taaltekening aan. Met duidelijke instructie en achtergronden.
5. Doordat het je eigen tekeningen zijn, met zelfbedachte ideeën voor de regels en de toepassingen ervan, gaan ze leven en is het leuk en effectief om er mee bezig te zijn.

 

Het onderwerp wordt door het kind zelf bepaald en elke training wordt de taal of rekentekening verder vorm gegeven.

We werken in de training volgens Denken, Voelen en Doen. Dat betekent dat kinderen leren met zoveel mogelijk zintuigen en met heel hun lijf.

Geschikt voor kinderen vanaf groep 4, tot volwassenen die worstelen met spelling en grammatica.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op de foto het begin van de taaltekening van een kind van 7,5 jaar, uit groep 4. Ze heeft moeite met spelling. Na de eerste sessie met uitleg over de historie van het alfabet, de klinkers, korte en lange klanken, het schrijven van de woorden met korte en lange klank en de uitzonderingen, gingen haar luikjes gelijk een stukje open en `vielen er veel kwartjes`. Ze heeft succeservaringen gehad, door woorden die steevast onjuist geschreven werden, nu echt doorleefd zijn en ze goed geschreven worden. Wat een feest!!  We zijn er nog niet, maar er komt weer licht door de ramen! De spelling en rekenregels zijn in te passen in elke klas, op elke school.

Ik combineer de inzichten van visueel en bewegend leren en we gebruiken zoveel mogelijk passend materiaal, om ook op een tactiele manier te leren.

Ook pas ik “hoofd opruimen" toe. 

 

De taaltekening en rekentekening zijn geschikt voor iedereen 

 • die vastloopt bij taal en/of spelling doordat de basisregels niet voldoende eigen gemaakt zijn.

 • die opgelegde ezelsbruggetjes als een belemmering ervaren, i.p.v. een hulpmiddel.

 • die zich wil voorbereiden op de CITO toetsen in groep 7 en groep 8.

 • die op het voortgezet onderwijs vastloopt met hun (werkwoord)spelling en grammatica.

 

Aan bod komen in ieder geval:

 • het alfabet

 • de twee hoofdregels

 • spellingregels

 • begrijpend lezen

 • ontleden: taalkundig en redekundig

 • werkwoordspelling

 

De rekentekening is helpend voor iedereen 

 • die inzicht wil krijgen in rekenkundige begrippen.

 • die worstelt met de tafels.

 • die moeite heeft met het begrijpen van de waarde van getallen.

 • die het metriekstelsel vanuit voelen en doen wil leren begrijpen.

 • die specifieke reken of wiskunde uitdagingen heeft

 

Aan bod komen in ieder geval

 • getallen en tafels

 • tijd en geld

 • optellen, aftrekken, keren en delen

 • breuken, procenten en decimalen

 • verhoudingstabel

 • metriekstelsel

 • grafieken en tabellen

De investering voor deze training is ten dele afhankelijk van de hulpvraag, maar er zal ongeveer 8 sessies van 75 minuten nodig zijn om de taal of rekentekening af te ronden.

 

De training kan ook als onderdeel van de LEREN LEREN methode, alsmede de buitengewone bijles worden gegeven. Ik bied ten allen tijde maatwerk.

taal rekentek.jpg
bottom of page